Garancija in prijava reklamacij

Garancijska izjava: 5 let sistemske garancije

Garancijski pogoji:

 • Sistemska garancija 5let( za profile- obstojnost barve, vratna polnila, kvalitetno izdelavo in montažo, okovje) pod pogojem upoštevanja tehničnih navodil, rednega vzdrževanja in servisiranja;
 • Garancijska doba za kljuke, pololive,monokomande, gurte, avtomate za gurte,avtomate na vrvico,vratna zapirala, električne ključavnice in ostalo elektroniko ter tesnila je 1 leto;
 • Garancijska doba za predokenske in nadokenske rolete ter integrirane komarnike je 2 leti, za pogonske motorje in elektroniko 1 leto(fizične poškodbe na mrežici komarnika in plaščih niso predmet garancije). Za plašče temnorjavih odtenkov ne dajemo garancije;
 • Garancija na funkcionalnost žaluzij je 2 leti, za pogonske motorje 1 leto;
 • Garancijska doba za police je 1 leto, na zunaj vgrajene police iz marmorja ne dajemo garancije;
 • Funkcionalna garancija za steklo je 5 let( obstojnost plina v steklu, rosenje med steklom);
 • Garancije za medstekelne križe( poves, žvenket, lom stekla…)ne dajemo. Pri refleksnem steklu, ki ima zaščito pred soncem-kovinski nanos, se lahko ob določenih pogojih na zunanji strani pojavi korozija, ki ni predmet reklamacije;
 • V garancijo niso vključene manjše površinske nepravilnosti na izdelkih in steklu, če niso posledica mehanskih vplivov pri izdelavi(zareze, odrgnine..), če ne vplivajo na funkcionalnost izdelka in če niso vidne iz razdalje več kot 1m. Ostale površinske nepravilnosti je potrebno pisno prijaviti ob prevzemu izdelkov v podjetju ali po montaži(zapisnik o prevzemu) oz. skrite napake najkasneje 8 dni po prevzemu ali montaži. Za vse ostalo veljajo smernice za ocenjevanje vizualne kakovosti stekla in izdelka.

Kupec ne more uveljavljati pravic iz naslova garancije:

 • Mehanske poškodbe na proizvodu in steklu, ki so nastale ali bile ugotovljene po izročitvi blaga oz. podpisu zapisnika o dokončanju del( risi, odrgnine na profilih in steklu …);
 • Okvare in poškodbe na proizvodu zaradi nepravilne in nasilne uporabe ali višje sile;
 • Okvare in poškodbe na proizvodu zaradi neupoštevanja tehničnih navodil za uporabo in vzdrževanje ter v primeru, da se je vršilo nekvalitetno popravilo s strani nepooblaščenega servisa ali nestrokovne osebe;
 • V primeru nekvalitetne montaže, ki ni bila izvedena s strani proizvajalca REMOPLAST d.o.o. ali njegovih pooblaščenih podizvajalcev;
 • V primeru spojitve lepila zaščitne folije s površin profila in stekla, ker zaščitna folija ni bila takoj po vgraditvi proizvodov odstranjena;

Vse reklamacije, ki izhajajo iz uveljavljanja pravic garancije mora kupec prijaviti na sedež podjetja, ali z izpolnitvijo spletnega obrazca.

Naše reference

Prijava na e-novice