Skrb za okolje

V Sloveniji letno nastane okoli 7 miljonov ton odpadkov. Večina teh odpadkov pristane na odlagališčih, za to vse bolj pomemben postaja tisti del zbranih odpadkov, ki jih lahko brez porabe svežih surovin in energije ter preprečevanja onesnaženja zraka s sežigom, recikliramo v materiale, ki jih lahko ponovno uporabimo.

V podjetju REMOPLAST s proizvodnjo PVC oken posebno skrb posvečamo varovanju okolja, saj uporabljamo PVC materiale brez dodanih nevarnih primesi in se uvrščajo med materiale, ki so enostavni za reciklažo.

V podjetju REMOPLAST posebno pozornost namenimo razgradnji starih oken, saj vse materiale ločujemo in zbiramo materiale , ki se lahko predelajo v granulat. Prav tako se v granulat predelajo prav vsi ostanki, ki nastanejo pri proizvodnji.

Preko proizvajalcev PVC profilov smo tudi nosilci številnih okoljevarstvenih certifikatov.

Certifikati:

Naše reference

Prijava na e-novice